Вệиɦ ∨ιệп Chợ Rẫy Xáƈ Nɦậп Phi Nhung Đã Qυα Cơn Nguч Kịch Khôпg Cần Thở Oxy Bởi Đại Bàng – 29 August, 2021

369

𝟸ʜ ᴄʜɪềᴜ ɴᴀʏ ! ᴘʜíᴀ ɴɢườɪ ɴʜà ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ đã xáᴄ ɴʜậɴ ᴍẹ ᴄô đã ǫᴜᴀ ᴄơɴ ɴɢᴜч ᴋịᴄʜ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ᴛʜở ᴏxʏ, ᴛʀướᴄ ɴʜữɴɢ ʟờɪ độɴɢ ᴠɪêɴ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ ᴄủᴀ ᴍọɪ ɴɢườɪ

ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴄầᴜ ɴɢᴜʏệɴ ᴍẹ ᴠượᴛ ǫᴜᴀ ɴɢᴜʏ ᴋịᴄʜ – ɴɢôɪ sᴀᴏ

sᴀᴜ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜợ ʀẫʏ, đượᴄ ʙɪếᴛ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ đã ᴄó ᴄʜᴜʏểɴ ʙɪếɴ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ.
ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟾 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ǫᴜảɴ ʟý ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ xáᴄ ɴʜậɴ ʀằɴɢ ɴữ ᴄᴀ sĩ đᴀɴɢ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜợ ʀẫʏ. ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đầᴜ, ᴄô ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴋʜá ᴛỉɴʜ ᴛáᴏ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ đếɴ ᴛốɪ ɴɢàʏ 𝟸𝟼/𝟾 ʙệɴʜ ᴛìɴʜ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ ᴛʀở ɴặɴɢ, ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ʟậᴘ ᴛứᴄ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜợ ʀẫʏ. ѕυ̛̣ ᴠɪệᴄ đã ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ.

ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ʜɪệɴ đã ᴄó ѕυ̛̣ ᴄảɪ ᴛʜɪệɴ ᴠề sứᴄ ᴋʜᴏẻ. (Ảɴʜ: ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ) – ᴛɪɴ sᴀᴏ ᴠɪᴇᴛ – ᴛɪɴ ᴛᴜᴄ sᴀᴏ ᴠɪᴇᴛ – sᴄᴀɴᴅᴀʟ sᴀᴏ ᴠɪᴇᴛ – ᴛɪɴ ᴛᴜᴄ ᴄᴜᴀ sᴀᴏ – ᴛɪɴ ᴄᴜᴀ sᴀᴏ

ᴛʜᴇᴏ ᴢɪɴɢ, sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟾 ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄủᴀ ᴄᴀ sĩ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ đã ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄủᴀ ᴄô sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜợ ʀẫʏ. ᴄụ ᴛʜể, sᴀᴜ 𝟹 ɴɢàʏ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴄủᴀ ɢɪọɴɢ ᴄᴀ ʙôɴɢ Đɪêɴ Đɪểɴ đã ᴄó ѕυ̛̣ ᴄảɪ ᴛʜɪệɴ: “ᴄʜị ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ᴘʜòɴɢ ɪᴄᴜ, ʜỗ ᴛʀợ ᴛʜở ᴍáʏ ᴠà ʟọᴄ ᴍáᴜ. ᴄʜị ᴠẫɴ ᴄòɴ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ɴʜưɴɢ ʙáᴄ sĩ ʙáᴏ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴛốᴛ ʜơɴ ᴋʜɪ ᴍớɪ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ. ᴍᴏɴɢ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄầᴜ ɴɢᴜʏệɴ ᴛʜêᴍ ᴄʜᴏ ᴄʜị.”

ᴛʀướᴄ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ sứᴄ ᴋʜᴏẻ ᴄủᴀ ᴍẹ, ᴡᴇɴᴅʏ ᴘʜạᴍ – ᴄᴏɴ ɢáɪ ʀᴜộᴛ ᴄủᴀ ᴄᴀ sĩ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴅàɴʜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄầᴜ ɴɢᴜʏệɴ ᴍᴏɴɢ ᴍẹ ᴠượᴛ ǫᴜᴀ ᴄăɴ ʙệɴʜ. Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴡᴇɴᴅʏ đã ᴋʜôɴɢ ɴɢạɪ ᴄùɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄʜạʏ xᴇ ʜơɴ 𝟼 ᴛɪếɴɢ ᴄʜỉ để đếɴ Đứᴄ ᴍẹ ᴍᴀʀɪᴀ ở sᴀɴ ᴊᴏsᴇ, ʙᴀɴɢ ᴄᴀʟɪғᴏʀɴɪᴀ để ᴄầᴜ ɴɢᴜʏệɴ. ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, ᴄô ᴄố ɢắɴɢ ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ, ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴛɪɴ ᴛứᴄ ᴠề ᴍẹ ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴄùɴɢ ᴄậᴜ đɪ ᴄầᴜ ɴɢᴜʏệɴ ᴄʜᴏ ᴍẹ ᴛạɪ ᴍỹ. (Ảɴʜ: ᴄʜụᴘ ᴍàɴ ʜìɴʜ) – ᴛɪɴ sᴀᴏ ᴠɪᴇᴛ – ᴛɪɴ ᴛᴜᴄ sᴀᴏ ᴠɪᴇᴛ – sᴄᴀɴᴅᴀʟ sᴀᴏ ᴠɪᴇᴛ – ᴛɪɴ ᴛᴜᴄ ᴄᴜᴀ sᴀᴏ – ᴛɪɴ ᴄᴜᴀ sᴀᴏ

ᴡᴇɴᴅʏ ᴘʜạᴍ ɢửɪ ʟờɪ ᴄảᴍ ơɴ đếɴ ᴍọɪ ɴɢườɪ: “ᴛôɪ ᴄảᴍ ơɴ ᴍọɪ ɴɢườɪ đã ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ, ɢửɪ ɴʜɪềᴜ ʟờɪ độɴɢ ᴠɪêɴ. ᴛôɪ ᴛʜậᴛ ѕυ̛̣ ᴄảᴍ độɴɢ ᴛʀướᴄ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ᴄủᴀ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ᴍẹ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ.” Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴛʀướᴄ đâʏ 𝟸 ᴛᴜầɴ, ɴɢʜệ sĩ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ đã ᴄó ᴄʜᴜʏếɴ đɪ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴠà ʙị ᴄảᴍ sᴀᴜ đó. ɴɢʜɪ ɴɢờ ʙảɴ ᴛʜâɴ đã ɴʜɪễᴍ ʙệɴʜ, ᴄô đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴘᴄʀ ᴠà ɴʜậɴ đượᴄ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴠề ʙệɴʜ ᴛìɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ, ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛừɴɢ ᴋʜᴜʏêɴ ɴʜủ ɴữ ᴄᴀ sĩ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴠì ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ đã ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴅù ᴄʜưᴀ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ-xɪɴ. ᴛʜế ɴʜưɴɢ, ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ʙàʏ ᴛỏ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ đượᴄ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʜɪệɴ ɴɢᴜʏệɴ: “ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴄòɴ ɴóɪ ᴄʜị đừɴɢ ʟᴏ, ᴇᴍ ᴄẩɴ ᴛʜậɴ ʟắᴍ. ʜᴀɪ ᴄʜị ᴇᴍ đã ʙàɴ ᴄʜᴜʏệɴ ᴋʜɪ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴠề ᴍỹ sẽ ʟàᴍ sʜᴏᴡ ɢâʏ ǫᴜỹ để ʟấʏ ᴛɪềɴ ᴍᴜᴀ ᴍáʏ ᴛʜở ủɴɢ ʜộ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪệᴛ đớɪ.”

ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ʜɪệɴ đᴀɴɢ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜợ ʀẫʏ. (Ảɴʜ: ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ) – ᴛɪɴ sᴀᴏ ᴠɪᴇᴛ – ᴛɪɴ ᴛᴜᴄ sᴀᴏ ᴠɪᴇᴛ – sᴄᴀɴᴅᴀʟ sᴀᴏ ᴠɪᴇᴛ – ᴛɪɴ ᴛᴜᴄ ᴄᴜᴀ sᴀᴏ – ᴛɪɴ ᴄᴜᴀ sᴀᴏ

ᴛʀướᴄ đó, ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ số ɴʜữɴɢ ɴɢʜệ sĩ ᴠɪệᴛ ɴăɴɢ ɴổ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʜɪệɴ ɴɢᴜʏệɴ ᴋʜɪ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄó ɴʜữɴɢ ᴄʜᴜʏểɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ. ᴍộᴛ số ʙếᴘ ăɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛạɪ ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ đã ᴄó ѕυ̛̣ ʜỗ ᴛʀợ ᴄủᴀ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ ᴠà ɴữ ᴄᴀ sĩ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ɴʜɪễᴍ ʙệɴʜ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ ɢầɴ ᴠớɪ ᴠàɪ ᴄᴀ ғ𝟶.

ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ʀɪêɴɢ ᴄᴏɴ ʀᴜộᴛ, ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ ᴄủᴀ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ đᴀɴɢ ᴠô ᴄùɴɢ ʟᴏ ʟắɴɢ ᴄʜᴏ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴄủᴀ ᴍẹ. ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ ᴄủᴀ ᴄô đã ʙàʏ ᴛỏ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ᴍẹ ɴʜᴀɴʜ ᴋʜỏᴇ ᴛʀở ʟạɪ: “ᴍẹ ɴʜớ ʟờɪ ʜứᴀ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ʟúᴄ ᴛʀướᴄ ᴋʜôɴɢ? ᴄᴏɴ ʙảᴏ ᴄᴏɴ sẽ ᴍᴜᴀ xᴇ để ᴄʜở ᴍẹ đɪ ᴄʜơɪ á ᴍẹ ɴʜớ ᴋʜôɴɢ? ɴêɴ ᴍẹ ᴘʜảɪ ᴍᴀᴜ ᴋʜỏᴇ ʟạɪ để ᴄᴏɴ ᴄʜở ᴍẹ đɪ ᴄʜơɪ.

ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ đã ʀấᴛ ɴăɴɢ ɴổ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʜɪệɴ ɴɢᴜʏệɴ. (Ảɴʜ: ғʙɴᴠ) – ᴛɪɴ sᴀᴏ ᴠɪᴇᴛ – ᴛɪɴ ᴛᴜᴄ sᴀᴏ ᴠɪᴇᴛ – sᴄᴀɴᴅᴀʟ sᴀᴏ ᴠɪᴇᴛ – ᴛɪɴ ᴛᴜᴄ ᴄᴜᴀ sᴀᴏ – ᴛɪɴ ᴄᴜᴀ sᴀᴏ
ᴍẹ ᴄòɴ ɴʜớ ᴄâᴜ ɴóɪ ᴋʜôɴɢ? ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴍẹ ᴀɪ ɴᴜôɪ ᴄᴏɴ. ᴄᴏɴ ᴛʜàɴʜ ᴛʜậᴛ xɪɴ ʟỗɪ ᴍẹ ɴʜɪềᴜ. ᴋʜɪ ᴍẹ ʙệɴʜ ᴄᴏɴ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜăᴍ ᴍẹ ᴛʜế ɴàʏ. ᴍấʏ ɴᴀʏ ᴄᴏɴ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ʟᴏ ʟắɴɢ. ɢọɪ ᴄʜᴏ ᴍẹ ᴋʜôɴɢ ʙắᴛ ᴍáʏ. ɴʜɪềᴜ ʟúᴄ ᴄᴏɴ ʙậᴛ ᴋʜóᴄ.” ᴄậᴜ ʙé ᴠô ᴄùɴɢ ʟᴏ ʟắɴɢ ᴠà ʜʏ ᴠọɴɢ ᴍẹ sẽ ᴍᴀᴜ ᴋʜᴏẻ, ᴛᴀɪ ǫᴜᴀ ɴạɴ ᴋʜỏɪ.

ʜɪệɴ ᴛạɪ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴠề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ sứᴄ ᴋʜᴏẻ ᴄủᴀ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ đã ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ᴘʜầɴ ɴàᴏ ʏêɴ ᴛâᴍ ʜơɴ. ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴄũɴɢ ʙàʏ ᴛỏ ɴɪềᴍ ʜʏ ᴠọɴɢ, ᴍᴏɴɢ ᴄô ᴄʜóɴɢ ᴋʜᴏẻ sᴀᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ “ᴄʜɪếɴ đấᴜ” ᴄăɴ ʙệɴʜ.

ɴɢᴜồɴ : ʜᴛᴛᴘs://ᴡᴡᴡ.ʏᴀɴ.ᴠɴ/ᴛɪɴʜ-ʜɪɴʜ-sᴜᴄ-ᴋʜᴏᴇ-ᴄᴜᴀ-ᴄᴀ-sɪ-ᴘʜɪ-ɴʜᴜɴɢ-sᴀᴜ-𝟹-ɴɢᴀʏ-ɴʜᴀᴘ-ᴠɪᴇɴ-ᴠɪ-ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟸𝟽𝟻𝟶𝟶𝟾.ʜᴛᴍʟ