2 vợ chồng вị điều tra ɦὰпн vi ɡâγ rối vì dựng xe chắn lối chốt kiểm soát

155
Chiếc xe Honda SH của vợ chồng N dựng ngay lối đi vào tại chốt kiểm soát. Hình ảnh được người dân ghi lại
Chiếc xe Honda SH của vợ chồng N dựng иgαy lối đi vào tại chốt kiểm soát. Нὶпɦ ảnh được người dân ghi lại