Bà chủ nha khoa ᴛáᴛ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ɢâʏ ᴘʜẫɴ ɴộ, ᴛʜáɪ độ ᴠêɴʜ ᴠáᴏ ʟáɪ xᴇ ᴛôɴɢ ʟᴜôɴ ᴄʜồɴɢ ɴɢườɪ ᴛᴀ

509

2͢ ͢c͢l͢i͢p͢ ͢g͢h͢i͢ ͢l͢ạ͢i͢ ͢c͢ả͢n͢h͢ ͢t͢r͢a͢n͢h͢ ͢c͢ã͢i͢ ͢ồ͢n͢ ͢à͢o͢ ͢t͢r͢ê͢n͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢n͢h͢a͢ ͢k͢h͢o͢a͢ ͢K͢h͢á͢n͢h͢ ͢K͢i͢ề͢u͢ ͢đ͢ã͢ ͢k͢h͢i͢ế͢n͢ ͢d͢â͢n͢ ͢m͢ạ͢n͢g͢ ͢x͢ô͢n͢ ͢x͢a͢o͢,͢ ͢k͢h͢e͢n͢ ͢a͢n͢h͢ ͢c͢h͢ồ͢n͢g͢ ͢b͢ì͢n͢h͢ ͢t͢ĩ͢n͢h͢ ͢v͢à͢ ͢b͢ả͢o͢ ͢n͢h͢a͢u͢ ͢t͢ẩ͢y͢ ͢c͢h͢a͢y͢ ͢p͢h͢ò͢n͢g͢ ͢r͢ă͢n͢g͢ ͢n͢à͢y͢.͢

͢M͢ạ͢n͢g͢ ͢x͢ã͢ ͢h͢ộ͢i͢ ͢F͢a͢c͢e͢b͢o͢o͢k͢ ͢v͢à͢ ͢Y͢o͢u͢t͢u͢b͢e͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢l͢a͢n͢ ͢t͢r͢u͢y͢ề͢n͢ ͢2͢ ͢đ͢o͢ạ͢n͢ ͢c͢l͢i͢p͢ ͢l͢i͢ê͢n͢ ͢q͢u͢a͢n͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢p͢h͢ụ͢ ͢n͢ữ͢ ͢–͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢c͢h͢o͢ ͢l͢à͢ ͢b͢à͢ ͢c͢h͢ủ͢ ͢N͢h͢a͢ ͢k͢h͢o͢a͢ ͢K͢h͢á͢n͢h͢ ͢K͢i͢ề͢u͢ ͢(͢Đ͢ắ͢k͢ ͢L͢ắ͢k͢)͢ ͢–͢ ͢t͢á͢t͢ ͢k͢h͢á͢c͢h͢ ͢h͢à͢n͢g͢.͢ ͢V͢ì͢ ͢t͢ứ͢c͢ ͢g͢i͢ậ͢n͢ ͢v͢ợ͢ ͢m͢ì͢n͢h͢ ͢b͢ị͢ ͢h͢à͢n͢h͢ ͢h͢u͢n͢g͢,͢ ͢c͢h͢ồ͢n͢g͢ ͢k͢h͢á͢c͢h͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢n͢à͢y͢ ͢đ͢ã͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢p͢h͢ò͢n͢g͢ ͢k͢h͢á͢m͢ ͢n͢ó͢i͢ ͢c͢h͢u͢y͢ệ͢n͢,͢ ͢l͢à͢m͢ ͢c͢h͢o͢ ͢r͢a͢ ͢l͢ẽ͢.͢ ͢T͢h͢e͢o͢ ͢n͢ộ͢i͢ ͢d͢u͢n͢g͢ ͢t͢r͢a͢o͢ ͢đ͢ổ͢i͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢l͢i͢p͢,͢ ͢c͢h͢ị͢ ͢G͢.͢Đ͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢n͢h͢a͢ ͢k͢h͢o͢a͢ ͢K͢h͢á͢n͢h͢ ͢K͢i͢ề͢u͢ ͢đ͢i͢ề͢u͢ ͢t͢r͢ị͢ ͢r͢ă͢n͢g͢ ͢s͢â͢u͢,͢ ͢l͢ấ͢y͢ ͢t͢ủ͢y͢ ͢t͢ừ͢ ͢n͢ă͢m͢ ͢n͢g͢o͢á͢i͢.͢ ͢N͢h͢ư͢n͢g͢ ͢s͢a͢u͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢l͢ầ͢n͢ ͢l͢à͢m͢,͢ ͢c͢h͢ị͢ ͢G͢.͢Đ͢ ͢v͢ẫ͢n͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢h͢ế͢t͢ ͢đ͢a͢u͢,͢ ͢r͢ă͢n͢g͢ ͢v͢ẫ͢n͢ ͢c͢h͢ả͢y͢ ͢m͢á͢u͢ ͢v͢à͢ ͢b͢ị͢ ͢v͢i͢ê͢m͢.͢ ͢C͢h͢ị͢ ͢đ͢ã͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢n͢h͢a͢ ͢k͢h͢o͢a͢ ͢K͢h͢á͢n͢h͢ ͢K͢i͢ề͢u͢ ͢đ͢ể͢ ͢h͢ỏ͢i͢ ͢l͢ạ͢i͢ ͢v͢ề͢ ͢t͢ì͢n͢h͢ ͢h͢ì͢n͢h͢ ͢r͢ă͢n͢g͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢m͢ì͢n͢h͢.͢ T͢u͢y͢ ͢n͢h͢i͢ê͢n͢,͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢p͢h͢ụ͢ ͢n͢ữ͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢c͢h͢o͢ ͢l͢à͢ ͢c͢h͢ủ͢ ͢p͢h͢ò͢n͢g͢ ͢k͢h͢á͢m͢ ͢đ͢ã͢ ͢c͢ầ͢m͢ ͢đ͢i͢ệ͢n͢ ͢t͢h͢o͢ạ͢i͢ ͢t͢á͢t͢ ͢2͢ ͢c͢á͢i͢ ͢t͢h͢ẳ͢n͢g͢ ͢m͢ặ͢t͢ ͢c͢h͢ị͢ ͢G͢.͢Đ͢.͢ ͢Đ͢i͢ề͢u͢ ͢n͢à͢y͢ ͢đ͢ã͢ ͢k͢h͢i͢ế͢n͢ ͢c͢h͢ồ͢n͢g͢ ͢c͢h͢ị͢ ͢n͢ổ͢i͢ ͢g͢i͢ậ͢n͢,͢ ͢đ͢i͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢p͢h͢ò͢n͢g͢ ͢k͢h͢á͢m͢ ͢đ͢ể͢ ͢đ͢ố͢i͢ ͢c͢h͢ấ͢t͢.͢

͢T͢h͢e͢o͢ ͢n͢ộ͢i͢ ͢d͢u͢n͢g͢ ͢t͢r͢a͢o͢ ͢đ͢ổ͢i͢ ͢g͢i͢ữ͢a͢ ͢a͢n͢h͢ ͢T͢.͢ ͢v͢à͢ ͢b͢á͢c͢ ͢s͢ĩ͢ ͢t͢r͢ự͢c͢ ͢t͢i͢ế͢p͢ ͢đ͢i͢ề͢u͢ ͢t͢r͢ị͢ ͢c͢h͢o͢ ͢c͢h͢ị͢ ͢G͢,͢ ͢t͢i͢ề͢n͢ ͢đ͢i͢ề͢u͢ ͢t͢r͢ị͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢c͢h͢ị͢ ͢G͢.͢ ͢l͢à͢ ͢1͢2͢,͢8͢ ͢t͢r͢i͢ệ͢u͢,͢ ͢p͢h͢í͢a͢ ͢c͢h͢ị͢ ͢G͢.͢ ͢đ͢ã͢ ͢t͢r͢ả͢ ͢đ͢ủ͢ ͢1͢0͢0͢%͢.͢ ͢A͢n͢h͢ ͢T͢.͢ ͢v͢ô͢ ͢c͢ù͢n͢g͢ ͢b͢ứ͢c͢ ͢x͢ú͢c͢ ͢c͢h͢u͢y͢ệ͢n͢ ͢v͢ợ͢ ͢m͢ì͢n͢h͢ ͢đ͢ã͢ ͢t͢r͢ả͢ ͢đ͢ủ͢ ͢t͢i͢ề͢n͢,͢ ͢n͢h͢ư͢n͢g͢ ͢l͢ạ͢i͢ ͢b͢ị͢ ͢(͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢c͢h͢o͢ ͢l͢à͢)͢ ͢c͢h͢ủ͢ ͢p͢h͢ò͢n͢g͢ ͢n͢h͢a͢ ͢h͢à͢n͢h͢ ͢h͢u͢n͢g͢.͢ ͢A͢n͢h͢ ͢l͢i͢ê͢n͢ ͢t͢ụ͢c͢ ͢h͢ỏ͢i͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢p͢h͢ụ͢ ͢n͢ữ͢ ͢n͢à͢y͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢s͢a͢o͢ ͢đ͢á͢n͢h͢ ͢v͢ợ͢ ͢m͢ì͢n͢h͢.͢

͢D͢ù͢ ͢c͢ó͢ ͢t͢o͢ ͢t͢i͢ế͢n͢g͢,͢ ͢n͢h͢ư͢n͢g͢ ͢a͢n͢h͢ ͢T͢.͢ ͢v͢ẫ͢n͢ ͢t͢ỏ͢ ͢r͢a͢ ͢k͢i͢ề͢m͢ ͢c͢h͢ế͢,͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢đ͢ộ͢n͢g͢ ͢t͢a͢y͢ ͢c͢h͢â͢n͢ ͢h͢a͢y͢ ͢c͢h͢ạ͢m͢ ͢v͢à͢o͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢b͢à͢ ͢c͢h͢ủ͢ ͢n͢h͢a͢ ͢k͢h͢o͢a͢ ͢K͢h͢á͢n͢h͢ ͢K͢i͢ề͢u͢.͢ ͢T͢u͢y͢ ͢n͢h͢i͢ê͢n͢,͢ ͢t͢h͢á͢i͢ ͢đ͢ộ͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢p͢h͢ụ͢ ͢n͢ữ͢ ͢n͢à͢y͢ ͢c͢ự͢c͢ ͢k͢ỳ͢ ͢k͢h͢ó͢ ͢c͢h͢ị͢u͢.͢ ͢C͢h͢ị͢ ͢n͢à͢y͢ ͢t͢ỏ͢ ͢r͢a͢ ͢t͢h͢á͢c͢h͢ ͢t͢h͢ứ͢c͢,͢ ͢v͢ê͢n͢h͢ ͢m͢ặ͢t͢,͢ ͢c͢h͢ỉ͢ ͢t͢a͢y͢ ͢v͢ề͢ ͢p͢h͢í͢a͢ ͢c͢h͢ồ͢n͢g͢ ͢n͢ữ͢ ͢k͢h͢á͢c͢h͢ ͢h͢à͢n͢g͢.͢

͢K͢h͢ô͢n͢g͢ ͢c͢h͢ỉ͢ ͢t͢h͢ế͢,͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢n͢à͢y͢ ͢c͢ò͢n͢ ͢g͢ọ͢i͢ ͢v͢i͢d͢e͢o͢ ͢c͢h͢o͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢đ͢à͢n͢ ͢ô͢n͢g͢ ͢k͢h͢á͢c͢,͢ ͢r͢ồ͢i͢ ͢d͢í͢ ͢m͢à͢n͢ ͢h͢ì͢n͢h͢ ͢v͢à͢o͢ ͢m͢ặ͢t͢ ͢a͢n͢h͢ ͢T͢.͢,͢ ͢c͢ó͢ ͢ý͢ ͢đ͢e͢ ͢d͢ọ͢a͢ ͢a͢n͢h͢.͢ ͢K͢h͢i͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢ ͢k͢h͢u͢ ͢v͢ự͢c͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢x͢ử͢ ͢l͢ý͢ ͢ồ͢n͢ ͢à͢o͢,͢ ͢y͢ê͢u͢ ͢c͢ầ͢u͢ ͢a͢n͢h͢ ͢T͢.͢ ͢b͢ì͢n͢h͢ ͢t͢ĩ͢n͢h͢ ͢t͢r͢ì͢n͢h͢ ͢b͢à͢y͢ ͢l͢ạ͢i͢ ͢v͢ụ͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢c͢ũ͢n͢g͢ ͢n͢h͢ư͢ ͢d͢ừ͢n͢g͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢l͢i͢v͢e͢s͢t͢r͢e͢a͢m͢ ͢v͢ụ͢ ͢c͢ã͢i͢ ͢c͢ọ͢,͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢p͢h͢ụ͢ ͢n͢ữ͢ ͢n͢à͢y͢ ͢c͢ò͢n͢ ͢c͢ư͢ờ͢i͢ ͢m͢ỉ͢a͢,͢ ͢d͢ọ͢a͢ ͢n͢ạ͢t͢:͢ ͢“͢T͢h͢ằ͢n͢g͢ ͢n͢à͢y͢ ͢n͢ó͢ ͢b͢ị͢ ͢đ͢i͢ê͢n͢”͢,͢ ͢“͢M͢à͢y͢ ͢c͢ứ͢ ͢q͢u͢a͢y͢ ͢đ͢i͢,͢ ͢q͢u͢a͢y͢ ͢t͢h͢o͢ả͢i͢ ͢m͢á͢i͢,͢ ͢q͢u͢a͢y͢ ͢x͢o͢n͢g͢ ͢đ͢ừ͢n͢g͢ ͢h͢ố͢i͢ ͢h͢ậ͢n͢ ͢n͢h͢a͢”͢.͢

͢V͢ụ͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢n͢à͢y͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢n͢h͢ữ͢n͢g͢ ͢g͢â͢y͢ ͢ồ͢n͢ ͢à͢o͢ ͢t͢r͢ê͢n͢ ͢m͢ạ͢n͢g͢,͢ ͢m͢à͢ ͢c͢ơ͢ ͢q͢u͢a͢n͢ ͢c͢h͢ứ͢c͢ ͢n͢ă͢n͢g͢ ͢c͢ũ͢n͢g͢ ͢đ͢ã͢ ͢v͢à͢o͢ ͢c͢u͢ộ͢c͢.͢ ͢T͢h͢e͢o͢ ͢t͢h͢ô͢n͢g͢ ͢t͢i͢n͢ ͢t͢r͢ê͢n͢ ͢t͢ờ͢ ͢N͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢L͢a͢o͢ ͢đ͢ộ͢n͢g͢,͢ ͢v͢ụ͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢t͢r͢ê͢n͢ ͢x͢ả͢y͢ ͢r͢a͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢n͢h͢a͢ ͢k͢h͢o͢a͢ ͢K͢h͢á͢n͢h͢ ͢K͢i͢ề͢u͢,͢ ͢t͢h͢ị͢ ͢t͢r͢ấ͢n͢ ͢E͢a͢ ͢K͢a͢r͢,͢ ͢h͢u͢y͢ệ͢n͢ ͢E͢a͢ ͢K͢a͢r͢,͢ ͢Đ͢ắ͢k͢ ͢L͢ắ͢k͢.͢ ͢S͢a͢u͢ ͢k͢h͢i͢ ͢b͢i͢ế͢t͢ ͢t͢h͢ô͢n͢g͢ ͢t͢i͢n͢,͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢ ͢đ͢ã͢ ͢m͢ờ͢i͢ ͢h͢a͢i͢ ͢b͢ê͢n͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢t͢r͢ụ͢ ͢s͢ở͢ ͢đ͢ể͢ ͢t͢ì͢m͢ ͢h͢i͢ể͢u͢ ͢t͢h͢ô͢n͢g͢ ͢t͢i͢n͢ ͢c͢ụ͢ ͢t͢h͢ể͢.͢ T͢u͢y͢ ͢n͢h͢i͢ê͢n͢,͢ ͢k͢h͢i͢ ͢m͢ọ͢i͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢c͢ò͢n͢ ͢c͢h͢ư͢a͢ ͢n͢g͢ã͢ ͢n͢g͢ũ͢,͢ ͢t͢ấ͢t͢ ͢c͢ả͢ ͢r͢a͢ ͢v͢ề͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢x͢e͢ ͢ô͢ ͢t͢ô͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢c͢h͢ủ͢ ͢n͢h͢a͢ ͢k͢h͢o͢a͢ ͢K͢h͢á͢n͢h͢ ͢K͢i͢ề͢u͢ ͢đ͢ã͢ ͢t͢ô͢n͢g͢ ͢t͢h͢ẳ͢n͢g͢ ͢v͢à͢o͢ ͢x͢e͢ ͢m͢á͢y͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢a͢n͢h͢ ͢T͢.͢,͢ ͢k͢h͢i͢ế͢n͢ ͢a͢n͢h͢ ͢n͢g͢ã͢ ͢r͢a͢ ͢đ͢ư͢ờ͢n͢g͢.͢ ͢A͢n͢h͢ ͢T͢.͢ ͢t͢ứ͢c͢ ͢g͢i͢ậ͢n͢,͢ ͢c͢h͢o͢ ͢r͢ằ͢n͢g͢ ͢m͢ì͢n͢h͢ ͢b͢ị͢ ͢c͢ố͢ ͢t͢ì͢n͢h͢ ͢t͢ô͢n͢g͢ ͢x͢e͢,͢ ͢n͢h͢ư͢n͢g͢ ͢p͢h͢í͢a͢ ͢b͢à͢ ͢c͢h͢ủ͢ ͢n͢h͢a͢ ͢k͢h͢o͢a͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢c͢ố͢ ͢t͢h͢ủ͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢x͢e͢,͢ ͢đ͢ể͢ ͢t͢r͢ợ͢ ͢l͢ý͢ ͢r͢a͢ ͢g͢i͢ả͢i͢ ͢q͢u͢y͢ế͢t͢.͢

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼,̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼. ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼N̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

F͢a͢c͢e͢b͢o͢o͢k͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢b͢à͢ ͢c͢h͢ủ͢ ͢n͢h͢a͢ ͢k͢h͢o͢a͢ ͢K͢h͢á͢n͢h͢ ͢K͢i͢ề͢u͢ ͢đ͢ã͢ ͢k͢h͢ó͢a͢,͢ ͢n͢h͢ư͢n͢g͢ ͢s͢ố͢ ͢đ͢i͢ệ͢n͢ ͢t͢h͢o͢ạ͢i͢ ͢v͢à͢ ͢t͢à͢i͢ ͢k͢h͢o͢ả͢n͢ ͢Z͢a͢l͢o͢ ͢v͢ẫ͢n͢ ͢h͢o͢ạ͢t͢ ͢đ͢ộ͢n͢g͢.͢
͢D͢â͢n͢ ͢m͢ạ͢n͢g͢ ͢c͢ũ͢n͢g͢ ͢c͢h͢o͢ ͢r͢ằ͢n͢g͢,͢ ͢a͢n͢h͢ ͢T͢.͢ ͢q͢u͢ả͢ ͢l͢à͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢a͢n͢h͢ ͢c͢h͢ồ͢n͢g͢ ͢“͢c͢h͢ấ͢t͢ ͢l͢ư͢ợ͢n͢g͢”͢ ͢k͢h͢i͢ ͢đ͢ã͢ ͢b͢ả͢o͢ ͢v͢ệ͢ ͢v͢ợ͢ ͢m͢ì͢n͢h͢ ͢m͢à͢ ͢v͢ẫ͢n͢ ͢g͢i͢ữ͢ ͢t͢a͢y͢ ͢g͢i͢ữ͢ ͢c͢h͢â͢n͢ ͢t͢r͢ư͢ớ͢c͢ ͢t͢h͢á͢i͢ ͢đ͢ộ͢ ͢k͢h͢ó͢ ͢c͢h͢ị͢u͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢p͢h͢í͢a͢ ͢n͢h͢a͢ ͢k͢h͢o͢a͢ ͢K͢h͢á͢n͢h͢ ͢K͢i͢ề͢u͢.͢

͢–͢ ͢L͢à͢m͢ ͢g͢ì͢ ͢c͢ó͢ ͢đ͢à͢n͢ ͢ô͢n͢g͢ ͢n͢à͢o͢ ͢t͢h͢ấ͢y͢ ͢v͢ợ͢ ͢b͢ị͢ ͢đ͢á͢n͢h͢ ͢m͢à͢ ͢b͢ì͢n͢h͢ ͢t͢ĩ͢n͢h͢ ͢v͢ậ͢y͢,͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢k͢h͢i͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢t͢a͢ ͢đ͢ã͢ ͢t͢r͢ả͢ ͢đ͢ủ͢ ͢t͢i͢ề͢n͢ ͢r͢ồ͢i͢.͢

͢–͢ ͢C͢h͢ắ͢c͢ ͢s͢a͢u͢ ͢v͢ụ͢ ͢n͢à͢y͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢a͢i͢ ͢d͢á͢m͢ ͢l͢à͢m͢ ͢r͢ă͢n͢g͢ ͢ở͢ ͢đ͢â͢y͢ ͢l͢u͢ô͢n͢ ͢q͢u͢á͢.͢ ͢T͢h͢à͢ ͢s͢a͢i͢ ͢n͢h͢ư͢n͢g͢ ͢x͢i͢n͢ ͢l͢ỗ͢i͢ ͢k͢h͢á͢c͢h͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢đ͢i͢,͢ ͢c͢ò͢n͢ ͢đ͢â͢y͢ ͢m͢ặ͢t͢ ͢v͢ê͢n͢h͢ ͢v͢á͢o͢ ͢l͢ê͢n͢,͢ ͢t͢h͢á͢c͢h͢ ͢t͢h͢ứ͢c͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢t͢a͢.͢

͢–͢ ͢M͢ớ͢i͢ ͢ở͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢ ͢l͢à͢m͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢r͢a͢ ͢c͢ò͢n͢ ͢t͢ô͢n͢g͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢t͢a͢,͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢c͢ó͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢l͢ờ͢i͢ ͢x͢i͢n͢ ͢l͢ỗ͢i͢,͢ ͢a͢i͢ ͢m͢à͢ ͢n͢g͢u͢ô͢i͢ ͢n͢g͢o͢a͢i͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢!͢