H̲à N̲ội̲: N̲ữ ѕín̲h̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ r̲ơí t̲ừ t̲ần̲g̲ c̲ασ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư хu̲ốn̲g̲ m̲ái̲ t̲ôn̲ t̲ử v̲σn̲g̲ тнươn̲g̲ тâм

1354
Nữ ѕính lớp 10 rơí từ tầng cασ chung cư хuống mái tôn tử vσng тнương тâм

Bị яơι тừ тầηg cασ xυốηg rồι мắc кẹт мáι тôη ηнà нàηg вêη ∂ướι, sαυ кнι được đưα xυốηg тнì ηữ sιηн ℓớρ 10 đã тử vσηg.

S̲án̲g̲ 9̲/3̲, m̲ột̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ r̲ơi̲ t̲ừ t̲ần̲g̲ c̲a̲o̲ c̲ủa̲ C̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư C̲T̲2̲A̲, t̲h̲u̲ộc̲ p̲h̲ườn̲g̲ M̲ỹ Đìn̲h̲ 2̲, q̲u̲ận̲ N̲a̲m̲ T̲ừ L̲i̲êm̲, H̲à N̲ội̲. N̲h̲ận̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲. Đại̲ d̲i̲ện̲ q̲u̲ận̲ N̲a̲m̲ T̲ừ L̲i̲êm̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, q̲u̲ận̲ đã v̲ào̲ c̲u̲ộc̲ v̲à h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ x̲ử l̲ý t̲o̲àn̲ d̲i̲ện̲.

Hà Nội: Nữ ѕính lớp 10 rơí từ tầng cασ chung cư хuống mái tôn tử vσng тнương тâмG̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ c̲ủa̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, b̲à M̲. – m̲ột̲ c̲ư d̲ân̲ t̲òa̲ C̲T̲2̲A̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, k̲h̲o̲ản̲g̲ 6̲h̲3̲0̲ s̲án̲g̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, n̲g̲ười̲ d̲ân̲ n̲g̲h̲e̲ t̲h̲ấy̲ t̲i̲ến̲g̲ độn̲g̲ l̲ớn̲ p̲h̲át̲ r̲a̲ t̲ừ m̲ái̲ t̲ôn̲ q̲u̲án̲ ăn̲ c̲ạn̲h̲ t̲òa̲ n̲h̲à. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ b̲ảo̲ v̲ệ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ m̲ột̲ c̲ô g̲ái̲ n̲ằm̲ b̲ất̲ độn̲g̲ t̲r̲ên̲ m̲ái̲ t̲ôn̲, l̲i̲ền̲ b̲áo̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲, đưa̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ x̲u̲ốn̲g̲.

Hà Nội: Nữ sinh lớp 10 rơi từ tầng cao chung cư xuống mái tôn tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc nữ sinh rơi từ tầng cao chung cư (Ảnh: FB)

Hà Nội: Nữ sinh lớp 10 rơi từ tầng cao chung cư xuống mái tôn tử vong - Ảnh 2.

Khu vực mái tôn nơi nữ sinh rơi xuống (Ảnh: Đặng Thủy)

Được biết, chung cư CT2A có 12 tầng, theo bà M. nữ sinh sống tại tầng 9. “Cháu gái đó là học sinh lớp 10. Mấy lần tôi nghe nói cháu học rất giỏi”, bà M. nói

Theo bà M., buổi sáng mẹ nữ sinh đi làm sớm ở tỉnh xa, sau khi biết tin đã quay về. Tại hiện trường nhiều người dân tập trung đông đúc, bàng hoàng về sự việc.

Hà Nội: Nữ sinh lớp 10 rơi từ tầng cao chung cư xuống mái tôn tử vong - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường (Ảnh: Đặng Thủy)

P̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ 1̲ v̲ỉ t̲h̲u̲ốc̲ n̲g̲ủ đã s̲ử d̲ụn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲

B̲ước̲ đầu̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ x̲ác̲ địn̲h̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ t̲ự t̲ử b̲ằn̲g̲ c̲ác̲h̲ n̲h̲ảy̲ t̲ừ t̲ần̲g̲ c̲a̲o̲ x̲u̲ốn̲g̲, t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ m̲ột̲ v̲ỉ t̲h̲u̲ốc̲ n̲g̲ủ đã s̲ử d̲ụn̲g̲.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ r̲ơi̲ t̲ừ t̲ần̲g̲ c̲a̲o̲ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư t̲ử v̲o̲n̲g̲, Đội̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ N̲a̲m̲ T̲ừ L̲i̲êm̲, H̲à N̲ội̲ c̲h̲i̲ều̲ 9̲/3̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ m̲ột̲ v̲ỉ t̲h̲u̲ốc̲ n̲g̲ủ đã s̲ử d̲ụn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲.

“B̲ước̲ đầu̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ x̲ác̲ địn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ự t̲ử”, v̲ị c̲h̲ỉ h̲u̲y̲ Đội̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự n̲ói̲.

Một số người dân sống gần chung cư CT2A bàn tán về sự việc

T̲r̲ước̲ đó, s̲án̲g̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, m̲ột̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ r̲ơi̲ t̲ừ t̲ần̲g̲ c̲a̲o̲ c̲ủa̲ C̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư C̲T̲2̲A̲, t̲h̲u̲ộc̲ p̲h̲ườn̲g̲ M̲ỹ Đìn̲h̲ 2̲, q̲u̲ận̲ N̲a̲m̲ T̲ừ L̲i̲êm̲ x̲u̲ốn̲g̲ m̲ái̲ t̲ôn̲ q̲u̲án̲ ăn̲ c̲ạn̲h̲ t̲òa̲ n̲h̲à. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ b̲ảo̲ v̲ệ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲ô g̲ái̲ t̲r̲ẻ n̲ằm̲ b̲ất̲ độn̲g̲, đã t̲ử v̲o̲n̲g̲, l̲i̲ền̲ b̲áo̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲, đưa̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ x̲u̲ốn̲g̲.

Được̲ b̲i̲ết̲, n̲ữ s̲i̲n̲h̲ h̲ọc̲ l̲ớp̲ 1̲0̲, s̲ốn̲g̲ t̲ại̲ t̲ần̲g̲ 9̲ t̲òa̲ n̲h̲à. N̲g̲ười̲ m̲ẹ đi̲ l̲àm̲ t̲ừ s̲án̲g̲ s̲ớm̲ ở t̲ỉn̲h̲ x̲a̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ b̲i̲ết̲ t̲i̲n̲ đã q̲u̲a̲y̲ v̲ề.

B̲à V̲. b̲án̲ n̲ước̲ ở g̲ần̲ t̲o̲à n̲h̲à c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 6̲h̲3̲0̲ s̲án̲g̲ n̲a̲y̲, m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ n̲g̲h̲e̲ t̲h̲ấy̲ t̲i̲ến̲g̲ độn̲g̲ l̲ớn̲ p̲h̲át̲ r̲a̲ ở g̲ần̲ m̲ái̲ c̲ủa̲ c̲ửa̲ h̲àn̲g̲ ăn̲ u̲ốn̲g̲ n̲ằm̲ c̲ạn̲h̲ t̲o̲à c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư C̲T̲2̲A̲.

S̲a̲u̲ đó, m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ h̲ô h̲o̲án̲ c̲ó n̲g̲ười̲ r̲ơi̲ t̲ừ t̲r̲ên̲ c̲a̲o̲ x̲u̲ốn̲g̲ n̲ên̲ b̲ảo̲ v̲ệ t̲ới̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ t̲h̲ì p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ m̲ột̲ t̲h̲i̲ếu̲ n̲ữ n̲ằm̲ b̲ất̲ độn̲g̲ ở k̲h̲u̲ v̲ực̲ t̲ần̲g̲ 2̲ c̲ủa̲ t̲o̲à n̲h̲à n̲ên̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ b̲áo̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲.

M̲ột̲ v̲ị c̲án̲ b̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ M̲ỹ Đìn̲h̲ 2̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, s̲án̲g̲ 9̲/3̲ đơn̲ v̲ị c̲ó n̲h̲ận̲ được̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ề v̲ụ v̲i̲ệc̲ m̲ột̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ r̲ơi̲ t̲ừ t̲ần̲g̲ 9̲ c̲ủa̲ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư C̲T̲2̲ x̲u̲ốn̲g̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 2̲0̲0̲5̲ v̲à l̲à h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ m̲ột̲ t̲r̲ườn̲g̲ T̲H̲P̲T̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ q̲u̲ận̲ N̲a̲m̲ T̲ừ L̲i̲êm̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ x̲ảy̲ r̲a̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, c̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ươn̲g̲ c̲ùn̲g̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ b̲ảo̲ v̲ệ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ b̲ên̲ p̲h̲òn̲g̲ c̲h̲áy̲ c̲h̲ữa̲ c̲h̲áy̲ đưa̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲ữ s̲i̲n̲h̲ t̲ừ l̲a̲n̲ c̲a̲n̲ t̲ần̲g̲ 2̲ x̲u̲ốn̲g̲ d̲ưới̲ v̲à đi̲ều̲ t̲r̲a̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ s̲ự v̲i̲ệc̲.