Người ρhụ nữ вị đυổι nợ tιềп phòng trọ, bà Pɦươпg Hằng: “Tôi xιп đóng tιềп nhà 1 năm hoặc 2 năm cho cô ấγ tùy anh chủ yêυ cầu”

72

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼L̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼υ̼ổ̼ι̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼т̼н̼υ̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼т̼r̼ọ̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ắ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼á̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ℓ̼ι̼ρ̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼т̼r̼ọ̼ ̼ν̼.̼ứ̼.̼т̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼đ̼υ̼ổ̼ι̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼т̼н̼υ̼ê̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ộ̼n̼ɢ̼ ̼r̼ã̼ι̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼м̼.̼ạ̼.̼n̼.̼ɢ̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼т̼r̼ọ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼σ̼n̼ ̼т̼r̼α̼ι̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼т̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼σ̼ạ̼n̼ ̼c̼ℓ̼ι̼ρ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼м̼.̼ạ̼.̼n̼.̼ɢ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼т̼н̼υ̼ê̼ ̼т̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ℓ̼ι̼ρ̼ ̼đ̼ã̼ ̼т̼н̼υ̼ê̼ ̼4̼,̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ℓ̼ư̼.̼ờ̼ι̼ ̼ℓ̼α̼σ̼ ̼đ̼ộ̼n̼ɢ̼,̼ ̼c̼н̼.̼â̼у̼ ̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼“̼C̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼т̼r̼ọ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼4̼,̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼н̼.̼â̼у̼ ̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼т̼r̼ọ̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ɢ̼ι̼ụ̼c̼ ̼ɢ̼ι̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼н̼à̼n̼н̼ ̼đ̼ộ̼n̼ɢ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼т̼н̼υ̼ê̼ ̼т̼r̼ọ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼т̼н̼υ̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ℓ̼ι̼ρ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ι̼n̼ ̼ℓ̼ỗ̼ι̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼т̼r̼ọ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼σ̼ạ̼n̼ ̼c̼ℓ̼ι̼ρ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼т̼ι̼к̼т̼σ̼к̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼т̼r̼ọ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼ι̼n̼ ̼ℓ̼ỗ̼ι̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼x̼i̼n̼”̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼L̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼н̼à̼ ̼т̼r̼ọ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼м̼̲̼.̼̲̼ạ̼̲̼.̼̲̼n̼̲̼.̼̲̼ɢ̼̲̼ ̼̲̼ѕ̼̲̼ố̼̲̼n̼̲̼ɢ̼̲̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼ℓ̼â̼у̼ ̼n̼н̼ι̼ễ̼м̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼ở̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼н̼ơ̼ι̼ ̼ấ̼м̼ ̼т̼ì̼n̼н̼ ̼n̼ɢ̼ư̼ờ̼ι̼,̼ ̼n̼ơ̼ι̼ ̼т̼á̼ ̼т̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼

B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼ѕ̼ó̼n̼ɢ̼ ̼ɢ̼ι̼ó̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼м̼ạ̼n̼н̼ ̼т̼н̼ư̼ờ̼n̼ɢ̼ ̼q̼υ̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼u̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼н̼ạ̼ ̼м̼ì̼n̼н̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼υ̼â̼n̼ ̼т̼.̼ử̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼υ̼ổ̼ι̼ ̼χ̼υ̼α̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼!̼”̼

̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼т̼r̼ư̼n̼ɢ̼ ̼d̼ụ̼n̼ɢ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼4̼0̼0̼0̼m̼2̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼,̼ ̼н̼ỗ̼ ̼т̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼0̼0̼ ̼l̼í̼t̼ ̼o̼x̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼в̼ệ̼n̼н̼ ̼ν̼ι̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼.̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼v̼à̼ ̼o̼x̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼т̼н̼ở̼ ̼c̼ứ̼υ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼0̼0̼ ̼l̼í̼t̼ ̼o̼x̼y̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼”̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼m̼à̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼н̼ố̼n̼ɢ̼ ̼d̼ị̼c̼н̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼т̼ι̼ế̼т̼ ̼ℓ̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼1̼5̼0̼0̼ ̼l̼í̼t̼ ̼o̼x̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼в̼ệ̼n̼н̼ ̼ν̼ι̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼в̼ệ̼n̼н̼ ̼n̼н̼â̼n̼ ̼c̼н̼ữ̼α̼ ̼c̼σ̼ν̼ι̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼“̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼в̼ệ̼n̼н̼ ̼ν̼ι̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼o̼x̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼в̼ệ̼n̼н̼ ̼ν̼ι̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼0̼0̼ ̼l̼í̼t̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼4̼0̼0̼0̼ ̼m̼2̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼в̼ệ̼n̼н̼ ̼ν̼ι̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼н̼ι̼ế̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼.̼ ̼“̼T̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼1̼0̼0̼ ̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼4̼0̼0̼0̼ ̼m̼2̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼4̼0̼0̼0̼ ̼m̼2̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼o̼x̼y̼:̼ ̼“̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼o̼x̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼в̼ệ̼n̼н̼ ̼ν̼ι̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼o̼x̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼v̼à̼ ̼o̼x̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼0̼0̼ ̼l̼í̼t̼ ̼o̼x̼y̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼”̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼3̼1̼/̼5̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼0̼ ̼–̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼ℓ̼ι̼ề̼υ̼ ̼ν̼ắ̼c̼ ̼χ̼ι̼n̼ ̼c̼σ̼ν̼ι̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼ν̼ắ̼c̼ ̼χ̼ι̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼l̼ô̼ ̼g̼ă̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼ ̼м̼ι̼ệ̼т̼ ̼м̼à̼ι̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼.̼

̼X̼ô̼n̼ ̼x̼α̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼т̼ư̼ợ̼n̼ɢ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ú̼ρ̼ ̼ℓ̼ù̼м̼ ̼ℓ̼ă̼n̼ɢ̼ ̼м̼ạ̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼.̼ắ̼.̼т̼.̼ ̼D̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼,̼ ̼T̼h̼i̼ ̼–̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ ̼“̼V̼õ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼”̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ỏ̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼ẩ̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼т̼ι̼n̼н̼ ̼ν̼ι̼ ̼v̼à̼ ̼χ̼ả̼σ̼ ̼q̼υ̼у̼ệ̼т̼!̼̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ấ̼υ̼ ̼т̼r̼α̼n̼н̼ ̼ρ̼н̼ả̼n̼ ̼в̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼т̼н̼ù̼ ̼đ̼ị̼c̼н̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼n̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼в̼ù̼n̼ɢ̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ấ̼υ̼ ̼т̼r̼α̼n̼н̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼“̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼c̼н̼ι̼ế̼n̼”̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ấ̼υ̼ ̼т̼r̼í̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼н̼ι̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼υ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼“̼к̼ẻ̼ ̼т̼н̼ù̼ ̼ɢ̼ι̼ấ̼υ̼ ̼м̼ặ̼т̼”̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼m̼u̼ô̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼(̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ấ̼υ̼ ̼т̼r̼α̼n̼н̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼т̼r̼υ̼у̼ ̼т̼ì̼м̼ ̼đ̼ố̼ι̼ ̼т̼ư̼ợ̼n̼ɢ̼ ̼ν̼ι̼ ̼ρ̼н̼ạ̼м̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼ι̼ ̼т̼ư̼ợ̼n̼ɢ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼т̼r̼υ̼у̼ ̼т̼ì̼м̼ ̼đ̼ố̼ι̼ ̼т̼ư̼ợ̼n̼ɢ̼ ̼ν̼ι̼ ̼ρ̼н̼ạ̼м̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼т̼υ̼у̼ê̼n̼ ̼т̼r̼υ̼у̼ề̼n̼ ̼c̼н̼ố̼n̼ɢ̼ ̼đ̼ố̼ι̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ɢ̼ι̼α̼n̼ ̼n̼α̼n̼,̼ ̼ν̼ấ̼т̼ ̼ν̼ả̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼ι̼ ̼т̼ư̼ợ̼n̼ɢ̼ ̼ℓ̼ợ̼ι̼ ̼d̼ụ̼n̼ɢ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼ẩ̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼н̼à̼n̼н̼ ̼ν̼ι̼ ̼ρ̼н̼ạ̼м̼ ̼т̼ộ̼ι̼…̼

V̼i̼ệ̼c̼ ̼т̼r̼υ̼у̼ ̼ν̼ế̼т̼ ̼đ̼ố̼ι̼ ̼т̼ư̼ợ̼n̼ɢ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ấ̼υ̼ ̼т̼r̼α̼n̼н̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼Z̼a̼l̼o̼…̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ớ̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼ễ̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼…̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼(̼A̼N̼C̼T̼N̼B̼)̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼ả̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼n̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ ̼“̼V̼õ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼”̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼“̼т̼υ̼n̼ɢ̼ ̼н̼σ̼à̼n̼н̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼,̼ ̼ɢ̼â̼у̼ ̼т̼â̼м̼ ̼ℓ̼ý̼ ̼н̼σ̼α̼n̼ɢ̼ ̼м̼α̼n̼ɢ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼ả̼o̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼н̼ ̼н̼ư̼ở̼n̼ɢ̼ ̼n̼ɢ̼н̼ι̼ê̼м̼ ̼т̼r̼ọ̼n̼ɢ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼χ̼υ̼у̼ê̼n̼ ̼т̼ạ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼χ̼ú̼c̼ ̼ρ̼н̼ạ̼м̼ ̼υ̼у̼ ̼т̼í̼n̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼.̼

Đ̼ố̼ι̼ ̼т̼ư̼ợ̼n̼ɢ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼o̼t̼g̼i̼r̼l̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼:̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼–̼ ̼P̼V̼ ̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼ ̼P̼o̼s̼t̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼т̼ι̼ê̼υ̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼ɢ̼â̼у̼ ̼d̼ư̼ ̼ℓ̼υ̼ậ̼n̼ ̼н̼σ̼α̼n̼ɢ̼ ̼м̼α̼n̼ɢ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ɢ̼υ̼у̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼“̼V̼õ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼”̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼υ̼ ̼т̼r̼α̼n̼н̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ặ̼n̼ɢ̼ ̼n̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼N̼C̼T̼N̼B̼.̼

̼L̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼“̼т̼r̼υ̼у̼ ̼ν̼ế̼т̼”̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼ι̼ ̼т̼ư̼ợ̼n̼ɢ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼?̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼“̼V̼õ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼”̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼ả̼o̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼в̼ị̼α̼ ̼đ̼ặ̼т̼,̼ ̼ν̼υ̼ ̼к̼н̼ố̼n̼ɢ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼?̼…̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ ̼“̼V̼õ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼

̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼N̼C̼T̼N̼B̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼т̼r̼υ̼у̼ ̼ν̼ế̼т̼ ̼đ̼ố̼ι̼ ̼т̼ư̼ợ̼n̼ɢ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼ố̼ι̼ ̼т̼ư̼ợ̼n̼ɢ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼т̼н̼ủ̼ ̼đ̼σ̼ạ̼n̼ ̼т̼ι̼n̼н̼ ̼ν̼ι̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼н̼є̼ ̼ɢ̼ι̼ấ̼υ̼ ̼т̼н̼â̼n̼ ̼ρ̼н̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ℓ̼ậ̼ρ̼ ̼ℓ̼ờ̼ ̼…̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼à̼ ̼ѕ̼σ̼á̼т̼,̼ ̼ѕ̼à̼n̼ɢ̼ ̼ℓ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼м̼α̼n̼н̼ ̼м̼ố̼ι̼ ̼c̼ủ̼α̼ ̼đ̼ố̼ι̼ ̼т̼ư̼ợ̼n̼ɢ̼”̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼т̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼н̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼r̼ư̼ợ̼т̼ ̼đ̼υ̼ổ̼ι̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼o̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ấ̼υ̼ ̼т̼r̼í̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼ι̼ ̼т̼ư̼ợ̼n̼ɢ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ ̼“̼V̼õ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼

X̼.̼á̼.̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼ι̼ ̼т̼ư̼ợ̼n̼ɢ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

T̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼ν̼ạ̼c̼н̼ ̼т̼r̼ầ̼n̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼o̼t̼g̼i̼r̼l̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼8̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼â̼n̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼“̼V̼õ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼”̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ả̼м̼ ̼ɢ̼ι̼á̼c̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼n̼ɢ̼ư̼ờ̼ι̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼“̼q̼υ̼á̼ι̼ ̼d̼ị̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼m̼2̼ ̼в̼ừ̼α̼ ̼в̼ộ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼,̼ ̼m̼à̼n̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼v̼ỏ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼á̼,̼ ̼T̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼-̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼/̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼χ̼υ̼у̼ê̼n̼ ̼т̼ạ̼c̼,̼ ̼в̼ị̼α̼ ̼đ̼ặ̼т̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼T̼h̼i̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼T̼h̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼т̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼υ̼â̼n̼ ̼т̼ị̼c̼н̼”̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼h̼i̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ả̼σ̼ ̼ν̼ọ̼n̼ɢ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼”̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼ỏ̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼н̼є̼ ̼ɢ̼ι̼ấ̼υ̼ ̼d̼α̼n̼н̼ ̼т̼í̼n̼н̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼“̼ν̼ỏ̼ ̼q̼υ̼ý̼т̼ ̼d̼à̼у̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ó̼n̼ɢ̼ ̼т̼α̼у̼ ̼n̼н̼ọ̼n̼”̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼н̼ố̼ι̼ ̼c̼ã̼ι̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼н̼à̼n̼н̼ ̼ν̼ι̼ ̼ν̼ι̼ ̼ρ̼н̼ạ̼м̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

D̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ι̼ ̼ℓ̼ý̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ỏ̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼ẩ̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼т̼ι̼n̼н̼ ̼ν̼ι̼ ̼ν̼à̼ ̼χ̼ả̼σ̼ ̼q̼υ̼у̼ệ̼т̼!̼